Tuesday, September 27, 2005

Waslet il-festa

Waslet il-festa u jien miniex niezla ax tipo albert marid u marli l-aptit kollu li ninzel. Ma nafx imma nhossni bla sens ninzel minajr guvni mijej, ninzel minajr albert, jista jkun li marritli xi skurfina imma tant kemm niehu gost li jkun hemm hu hdejja li minajru nhossni vojta, allura nibqa id-dar jew immur hdejh, imma that way i would feel better. Il-bierah mort nara Stealth ma tnejn minn shabi, film ta l-alla, u qisu kollox gie kif suppost, ax hekk kif wasalt id-dar bqajt niezla il-pjazza u kien adu kif beda il-hruq tan-nar, tipo ma tlift xejn... Illum qomt tard hafna ax ma kelliex al xiex inqum kmieni, qadt nilab ftit fuq il-pc imbad smajt Black Halo kollu, u warajh Epica kollu, diski li jgeluk titbissem. Anyways, all of you out there, enjoy and take care Giliane

0 Comments:

Post a Comment

<< Home